Toekomstperspectief

De meesten onder ons hebben zich waarschijnlijk al wel eens doelen gesteld in hun leven. Of het nu gaat om stoppen met roken of minder gaan werken, meer bewegen ... enz. Meestal dwingen we onszelf daarbij om vanuit de wil de problemen aan te pakken. Op deze manier zetten we eerder aan vanuit onze eigen manier van denken, emoties of verlangens.

Tijdens de regeneratieweek oefenen we ons in het vormgeven van doelen vanuit een nieuwe benadering. Hierbij dwingen we onszelf niet om iets te verwezenlijken, maar vertrekken we vanuit een ideaal. We zouden bijvoorbeeld kunnen aanzetten vanuit een universeel geldende gedachte: "In iedere probleemsituatie ligt er een mogelijkheid tot ontwikkeling." Daarbij laten we onze problemen of moeilijkheden met rust en richten onze blik op de ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden: Hoe kunnen we onze mogelijkheden ontwikkelen in allesomvattende zin? Namelijk door aan te zetten vanuit de bewustzijnskrachten (denken, voelen, willen) en onze sturende Ik-kracht. In plaats van aan te zetten in de engte (onze problemen) starten we vanuit de wijdte (zich ontwikkelen in ruime zin). We brengen dus iets nieuws in onze situatie.

De doelen die op deze manier gevormd worden kunnen ons tot een nieuw toekomstperspectief brengen, met de mogelijkheid uit de vicieuze cirkel van problemen te geraken.

Tijdens de regeneratieweek leren we dan ook om wat vrijer te komen van onze persoonlijke gevoelens om ons doelen te kunnen vormen. We leren aanzetten vanuit een voorstelling en ontdekken waar onze noden zijn, zowel op fysiek vlak alsook op bewustzijnsvlak. Ook het verschil tussen dwangmatig of vanuit de wijdte doelen vormgeven komt aan bod ... enz, zodat we op het einde van de week zelf kunnen ervaren hoe we door deze actieve benadering van de doelen, onszelf meer opgebouwd en geregenereerd voelen.

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37