Regeneratieweek

De gepaste activiteit brengt rust & ontspanning

Dit slaat niet zozeer op het soort activiteit, maar wel op de manier waarop je in de activiteit gaat. 

Verder is ook een zeker ritme gunstig,namelijk een evenwichtige afwisseling tussen rust en activiteit.

De week

Ben je op zoek naar een nieuwe manier om met je situatie of probleem om te gaan? Dan kan de regeneratieweek voor jou geschikt zijn. Deze week biedt nieuwe mogelijkheden aan om als mens tot een integrale persoonlijkheid uit te groeien en nieuwe levenskrachten op te bouwen.

Waarom een ganse week?

We kunnen ons goed voorstellen dat het voor velen niet evident is de thuissituatie, de familie, het werk enz. een hele week achter te laten en zich al direct voor een week te engageren. Waarom een week; om te beginnen vraagt het wat tijd om vanuit het gewone dagelijkse ritme in een ander ritme en tot een eerste rust te komen. Deze rust wordt vooral zelf teweeggebracht door de ritmische opeenvolging van de activiteiten. Dit is dan ook een proces dat meer tijd nodig heeft dan enkel een weekend.

Ben je geïnteresseerd om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, maar voel je je daar te zwak, te uitgeput, niet in staat toe of weet je gewoon niet hoe er aan te beginnen? Geen nood, in een aangename omgeving (vakantiehuis te Cadzand-Bad, Nederland) leer je vorm te geven aan datgene wat je wenst te ontwikkelen. Gedurende 7 dagen oefen je dit individueel toekomstperspectief in een groepje van 4 à 6 personen (ieder krijgt een 1pers. kamer). Tijdig inschrijven is dus belangrijk.

Je doet dit aan de hand van eenvoudige yoga-oefeningen en bewustzijnsoefeningen, die je leren losser te komen van je specifieke situatie. We koken samen de maaltijden en leren bewust omgaan met voeding. We leren bijvoorbeeld  de kwaliteiten van een vegetarische - en een vlees-of vismaaltijd te onderscheiden.

 

We gaan ook de natuur in en leren er bewust waarnemen. We hebben bijvoorbeeld veel zorgen, zijn aan het piekeren en gaan naar buiten om uit te waaien in de hoop dat de zorgen wat verminderen. Na de wandeling kunnen we meestal vaststellen dat het gepieker er nog altijd is. We hebben zelfs van de natuur weinig of niets gezien. We zaten min of meer in een engte, opgesloten in het gepieker waardoor er weinig openheid naar buiten toe mogelijk was. 

Hoe kunnen we vrijer worden van het gepieker, meer openheid ervaren?

Door het bewust waarnemen van de natuur aan de hand van een gedachte of vraag. Dit bewust waarnemen is dus iets dat we kunnen leren. Het heeft als effect dat we vrijer worden van de eigen op dit moment belastende gedachten, gevoelens of verlangens. We kunnen tot een eerste ontspanning en rust komen, voelen ons meer in ons centrum en meer aanwezig.

Tot slot houden we ons ook intensief bezig met het opstellen en verwoorden van de eigen doelen. Deze bekijken we ruimer dan louter  de doelen op materieel, lichamelijk of psychisch vlak.

Namelijk ook op bewustzijnsvlak bekijken we hoe we ons denken, voelen en willen verder kunnen ontwikkelen. Wat willen we bijvoorbeeld op vlak van relatie, communicatie ontwikkelen? En ook op vlak van de Ik-sterkte: wat willen we hier bereiken, hoe willen we als mens evolueren, groeien? 

Het doel bij al deze activiteiten is te leren en te ervaren hoe je vrijer kan komen van je persoonlijke situatie en hoe dit regenererend kan werken en de Ik-kracht kan versterken.

We kozen voor verschillende activiteiten om de volgende reden:

De ene persoon voelt zich bijvoorbeeld tot yoga aangetrokken, terwijl de andere eerder een weerstand voelt en zich bijvoorbeeld meer tot het koken aangetrokken voelt. Tijdens deze week kan men de vier verschillende gebieden verkennen, vooroordelen zien verdwijnen, nieuwe inspiratie opdoen, ervaren hoe het werkt wanneer men zich actief, vanuit concrete, inspirerende gedachten uiteenzet met yoga, koken, bewustzijnsoefeningen en het verwoorden van de doelen.

NB. Natuurlijk beperkt zich dit actief uiteenzetten niet uitsluitend tot deze vier gebieden. Deze gedachten kan men evengoed integreren in de pedagogie, kunst, sport, architectuur ... enz.

Deze regeneratieweek vervangt in geen geval bestaande therapieën door arts en/of psychotherapeut. Wel kan de week gezien worden als een aanvulling op bestaande behandelingen en kan ze voor de deelnemer nieuwe perspectieven openen.

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37