Regeneratie

Je maakt kennis met een ruimere benadering van het begrip "regeneratie"

Regeneren kan meer betekenen dan " zo vlug mogelijk weer de oude worden". Het kan ook zijn; een stap verder zetten in de persoonlijke ontwikkeling. Enerzijds willen we lichamelijk weer op krachten komen, anderzijds willen we ook mentaal meer evenwicht en stabiliteit ontwikkelen. Verder kunnen we ook een zekere stevigheid in de persoonlijkheid, namelijk een Ik-kracht tot stand brengen. Wanneer we louter op psychisch vlak tot deze resultaten willen komen, stoten we vroeg of laat op een grens en krijgen we het gevoel niet meer verder te geraken. Er is precies nog iets te kort.

De mens is namelijk meer dan zijn lichaam en psyche. Hij heeft ook een bewustzijn met drie bewustzijnskrachten, het denken, voelen en willen. En daarenboven bezit hij ook een individueel scheppend potentieel, een Ik-kracht. Nu is het mogelijk met deze beide; het Ik en het bewustzijn vormend, sturend en regenererend op het lichaam en de psyche te werken.

Zoals bijvoorbeeld de kunstenaar vanuit een bepaald idee de klei vanuit de voorgestelde gedachte in een welbepaalde vorm brengt, zo kan de mens ook vormend en sturend in zijn leven werkzaam zijn. Dit werkt regenererend. 

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37