Ik-kracht ontwikkelen

Ik-kracht

Waaraan denkt men wanneer men de term ik-kracht hoort? Meestal komen begrippen als "assertiviteit", "een sterke persoonlijkheid" of "een psychisch zelfgevoel" spontaan naar boven. Wanneer we nu eens uitgaan van het feit dat de mens naast een fysiek lichaam, ook nog een bewustzijn en een geestelijke kern bezit komen we wat nader tot een ruimere benadering van de mens. De Ik-kracht is een diepere innerlijke kracht, die ruimer kan gezien worden dan de gebruikelijke opvattingen. Het is veel meer een scheppend potentieel, dat typisch is voor de diepere, innerlijke geestelijke kern in de mens. Deze geestelijke kern staat in verbinding met de grotere, scheppende, kosmische of geestelijke dimensie.

 

In de context van de regeneratie bedoelen we hier ondermeer met Ik-kracht dat men zijn leven meer kan sturen. Men is niet zozeer de speelbal van de emoties of het gemoed. Vanuit die Ik-kracht kan men de vele tegenslagen of moeilijkheden gemakkelijker relativeren. Met het verstand en/of de wil slagen we daar meestal minder of niet in.

 

Ik-kracht betekent ook dat we in praktisch alle omstandigheden het overzicht kunnen bewaren. Wanneer we een helder denken ontwikkelen, een denken dat niet zozeer gegrepen wordt door de wil, door persoonlijke verlangens, kunnen we vanuit dit mentale overzicht de gepaste beslissingen nemen.

 

Ik-kracht houdt ook in dat men een standpunt kan innemen met respect voor de mening van de andere en tegelijkertijd kan men een openheid naar de ander toe bewaren. Niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk laat men de andere vrij. Men laat zich niet tegenhouden of zelfs blokkeren door de mening van een ander. Men ontwikkelt een zelfstandigheid in ruimere betekenis.

 

Ik-kracht hangt ook nauw samen met een bepaalde manier van denken namelijk een logisch, concreet, vormgevend en scheppend denken waarbij men eveneens rekening houdt met alle omstandigheden (bv. sociale, wetenschappelijke) de medemens, de eigen doelen. Er kan een denken ontwikkeld worden dat vrijer is van de invloeden van de emoties, angsten en verlangens.

 

Dit scheppend denken neemt als uitgangspunt een concrete, universele gedachte. (Dit is een gedachte die voor iedere mens geldig is zowel op materieel niveau, bewustzijnsniveau alsook op geestelijk niveau.) Deze gedachte wordt mentaal heel levendig voorgesteld. Daardoor ontstaan vormkrachten of levenskrachten, die regenererend op de mens werken alsook de Ik-kracht versterken.

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37