Ik-kracht ontwikkelen

Bewust omgaan met voeding

Voeding kunnen we vanuit heel wat verschillende facetten benaderen. We kunnen het bekijken vanuit de wetenschappelijke kant, bv. de nieuwe omgekeerde voedings-driehoek, dit om onze gezondheid te bevorderen of vanuit de meer gemoedelijke kant, namelijk het eten is er om ons genot te verschaffen. We laten ons daarbij leiden door ons intellect of door ons gemoed.

Tijdens de regeneratieweek leren we hoe we naast deze twee meer fysieke facetten van voeding nog een nieuwe vormgevende geestelijke dimensie eraan kunnen toevoegen. Hierbij vertrekken we van ons eigen scheppend, creatief potentieel. We houden bv. niet vast aan recepten, maar denken zelf actief na over welke kwaliteiten we wensen in te brengen in de maaltijd. Dient ons voedsel onze levenskrachten op te bouwen of hechten we daar minder belang aan? Hoe staat de kok in de keuken? Zien we koken als een dagelijkse, noodzakelijke routine of is men bijvoorbeeld geboeid door het vormgevende en transformerende aspect van het koken. Houden we rekening met de omstandigheden, het seizoen of de personen voor wie we koken? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat “bewust met voeding omgaan” kan betekenen.

Tijdens deze week leren we samen ons eten te bereiden vanuit dit eigen actief vormgevend denken. We koken vegetarisch en met voeding van biologische kwaliteit. Voor diegenen die niet gewoon zijn om zo te eten is dit een uitstekende gelegenheid om ermee kennis te maken. Je leert de kwaliteiten kennen van verschillende soorten granen, brood, bonen en afgeleide producten, zuivel, groenten, kruiden, noten en zaden, fruit en zoetmiddelen. Voor de mensen die het gewoon zijn vegetarisch of veganistisch te eten maar het waarnemen aan de hand van een vraag nog niet zo goed kennen is dit een mogelijkheid om het te ontdekken en te leren toepassen. We bekijken bijvoorbeeld rauwkost en gekookte voeding. Kunnen we ontdekken hoe in deze beide bereidingswijzen de fijnere levens- of etherkrachten, bijvoorbeeld licht en warmte, aan het werk zijn, op welke manier dit gebeurt en welke kwaliteiten er hierdoor ontstaan? Kunnen we licht en warmte ook zelf produceren en hoe? Dit is maar één voorbeeld van de vele mogelijkheden, die “het bewust met voeding omgaan” ons biedt.

Na deze week heb je een beginnend inzicht en gewaarworden ontwikkeld rond alles wat met voeding te maken heeft. Of je nu verder vegetarisch, veganistisch, vlees of vis verkiest, je bent nu in de mogelijkheid om bewustere keuzes te maken en te beslissen om de maaltijden zelf actiever vorm te geven.

Door het zich levendig voorstellen hoe je de maaltijden wenst vorm te geven, door de diepere kwaliteiten van de verschillende producten te leren kennen en rekening te houden met de mensen waarvoor je kookt, kunnen er zich bij iedere stap binnen het kook-en eetproces nieuwe levenskrachten ontwikkelen. Die kunnen dan op hun beurt leiden tot regeneratie en versterking van de ik-kracht.

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37