Aanzet tot opbouw van levenskrachten

Hoe kunnen we in ons denken, voelen en willen vrijer worden van al de belastende invloeden zodat we mentaal en fysiek tot rust en regeneratie kunnen komen?

 

Hoe is onze manier van denken, voelen en willen?

Iedere mens heeft een eigen specifieke manier van denken, voelen en handelen. Reeds van bij de geboorte hebben we iets unieks in onze persoonlijkheid meegekregen. Maar daarnaast zijn er eveneens veel invloeden van onze voorouders en ouders die ons temperament en karakter al bij de geboorte bepalen. Ook de cultuur en tijdsgeest waarin we opgroeien beïnvloeden ons. Tijdens de ontwikkeling naar volwassenheid toe worden we qua karakter voor een heel belangrijk deel gevormd door het gezin en de familie waarin we opgroeien. Dit blijft ons verder bepalen als volwassene. We kunnen een meer gesloten of meer open karakter ontwikkeld hebben. In het handelen of het willen eerder onmiddellijk in de activiteit schieten, aanvallen of zich bang terugtrekken en vluchten. We kunnen meer op een intellectuele manier denken. We kunnen ook meer vanuit de emoties reageren. Als de emoties heel sterk overwegen kan zelfs het denken uitgeschakeld worden.

 

Laat ons eens een voorbeeld nemen om het te verduidelijken:

Men zit met een probleem op het werk. Men krijgt bijvoorbeeld een al dan niet terechte opmerking van de chef. De ene werknemer reageert heftig vanuit de emotie, wordt kwaad, roept ... enz. De andere zwijgt, is meer angstig, kropt zijn emoties op, ergert zich. Beide reacties leiden niet direct tot een opbouw van een gezonde werksfeer. Het heeft ook zijn gevolgen op de mens zelf; na een woede-uitbarsting heb je bijvoorbeeld geen energie meer. Of de gedachten blijven continu malen in je hoofd, je geraakt niet in slaap. Je zit vast in het conflict. Dergelijke situatie kan zich op allerlei vlakken voordoen. Wanneer deze problemen blijven duren geraakt men mentaal en fysiek uitgeput.

Hoe kan er nu beweging en wijdte in de situatie komen?

Er is nood aan iets nieuws. Hoe kunnen we nu iets nieuws inbrengen? Ons eigen denken,voelen en willen is in bepaalde mate subjectief, wat zorgt voor een subjectieve waarneming van de situatie. Hierdoor wordt de waarneming beperkt. Hoe kan die waarneming wat ruimer gebeuren, hoe kan er meer wijdte in de situatie komen? Door niet zozeer uit te gaan van de eigen gedachten, gevoelens of wensen maar aan te zetten vanuit een concrete, inspirerende gedachte, die bovendien geldt voor iedere mens zowel op fysiek niveau alsook op bewustzijns- en geestelijk niveau . Door een gedachte of inhoud voor te stellen wordt ons scheppend potentieel in het Ik aangesproken en daardoor ontstaan nieuwe levenskrachten. Een voorbeeld van zo’n universele gedachte zou kunnen zijn: “Iedere mens draagt vaardigheden in zich die hij kan ontwikkelen.” Aanzettend vanuit deze inhoud zou men zich de volgende vraag kunnen stellen: “Welke vaardigheden wens ik te ontwikkelen in mijn specifieke situatie?” In het geval van de eerder angstige werknemer zou deze er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om zich niet meer te laten leiden door zijn angst. Hij kan daar iets nieuws tegenover plaatsen. Hij zou zich kunnen het ideaal voorstellen om onder alle omstandigheden helder in gedachten te blijven, de moed te ontwikkelen om een opbouwend gesprek met zijn chef aan te gaan en stabiliteit, stevigheid te creëren zodat hij niet meer hoeft te vluchten voor moeilijkheden. Zo behoudt hij de sturing over zichzelf.

Ook met relatieproblemen, gezondheidsproblemen, opvoedingsproblemen ... enz. kan men op deze manier omgaan.

3

1

2

1

2

1

2

Wanneer we dus in een conflict of met een probleem zitten en heen en weer geslingerd worden tussen twee polen, met aan de ene kant (1- de wilspool) het verlangen om controle te krijgen over de situatie en aan de andere kant (2) onze emoties, dan kan men dit een halt toeroepen door er een derde pool (3) bij te brengen, namelijk het scheppend denken. We stellen ons heel concreet het ideaal voor. Dit voorstellend denken is echter iets dat we niet gewoon zijn. Om dit te oefenen wordt er een regeneratieweek aangeboden. Je doet dit aan de hand van de volgende activiteiten:

Yoga - Bewust omgaan met voeding - Bewustzijnsoefeningen - Toekomstperspectief

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37