De regeneratieweek

Aanzet tot opbouwen

van levenskrachten

 *Beslissingskracht & stabiliteit*  *Diep vertrouwen*  *Doelen vormgeven & moed ontwikkelen* 

*Innerlijke rust & ontspanning*  *Loslaten & nieuw begin*  *Concentratiekracht*  *Ik-kracht*

*Herbronning* 

(in de betekenis v.h. zelfstandig opbouwen van levenskrachten)

0695.891.658 

Wens je meer inlichtingen over de regeneratieweek?

Bel  ons voor meer details.

+32(0)486 66 44 37